ARBEIDSRECHT

Zowel de werkgever als de werknemer wordt dagelijks geconfronteerd met het Nederlandse arbeidsrecht. Sommige van deze kwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard.

Mr. M. Alta kent de belangen die spelen in het arbeids- en ontslagrecht, omdat zij al vele jaren actief is op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht. Zij kan dan ook zowel werknemers als werkgevers op deskundige wijze bijstaan en adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken over bijvoorbeeld het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, ontslag, ontbindingsvergoedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentiebedingen, reorganisaties en afvloeiingsregelingen. Wij kunnen u bijstaan bij zowel bij alle arbeidsrechtelijke vragen als bij ontslag.

Vanzelfsprekend richten wij ons eerst op advisering en zo nodig het tot stand brengen van een snelle en goede regeling. Maar ook als uw situatie zodanig mocht zijn dat een (ontslag-)procedure onontkoombaar is, treedt Grollé Advocaten en Mediaton te Hoogeveen graag als advocaat voor u op. Zodoende kunnen wij u veel zorg uit handen nemen.

Natuurlijk kunnen ook onvermogende particulieren aanspraak maken op rechtsbijstand door middel van een toevoeging, waardoor zij alleen een beperkte eigen bijdrage en eventueel griffierecht verschuldigd zijn. In het geval een toevoeging niet aan de orde is zijn wij bereid tot het maken van een scherpe prijsafspraak.

Ondernemers zijn zich er tenslotte goed van bewust dat goedkoop vaak het equivalent is van duurkoop. Verwezen wordt naar het handboek economie van drs. A. Heertje, waarin het proces van de toenemende en afnemende meeropbrengst wordt geduid; een kosten-batenanalyse die leidend zou moeten zijn bij uw keuze om gebruik te maken van onze diensten.

Neem contact op met Grollé advocaten. Hoogeveen. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, bestuursrecht en algemeen civiel recht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail  alta@grolleadvocaten.nl