Bestuursrecht

BESTUURSRECHT

Grollé Advocaten is thuis op het gebied van de ruimtelijke ordening en begeleidt procedures rondom vergunningen bij nieuwbouw en verbouwingen, alsmede (de wijziging van) bestemmingsplannen. Ook met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht, de bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming, hebben we alle benodigde kennis paraat. Mr. M. Alta is werkzaam geweest bij de LTO en beschikt uit dien hoofde ook over kennis en ervaring inzake bestuursrechtelijke geschillen de agrarische sector betreffende.

In het geval het gaat om een bestuursrechtelijke kwestie nemen wij alleen zaken aan op betalende basis; niet op basis van toevoeging!

Neem contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen. Ook bij geschillen inzake familierecht (echtscheiding, omgang, alimentatie), arbeidsrecht (ontslag) staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail  alta@grolleadvocaten.nl.