MEDIATION

Wat is een mediator of bemiddelaar?

Een mediator of bemiddelaar geeft aan beide partijen de ruimte om elkaars wensen en eisen te bespreken. Partijen spreken af om onder begeleiding van de mediator of bemiddelaar zich ervoor in te spannen om door middel van gestructureerde gesprekken te komen tot een voor beide partijen acceptabele uitkomst

Waarom de keuze voor Marrit Alta als uw mediator?

mr. Marrit Alta is niet alleen MfN registermediator, maar is ook advocaat. Als het nodig of wenselijk is om de gemaakte afspraken te laten bekrachtigen door de rechter (zoals in het geval van een echtscheiding) dan kan Marrit Alta daar zelf voor zorgen. Een mediator niet tevens advocaat kan dit niet zelf en moet daarvoor dan alsnog een advocaat inschakelen. Dat brengt extra kosten met zich mee, welke kosten u kunt besparen door te kiezen voor bemiddeling door Marrit Alta.

Voordelen van mediation of bemiddeling

Mediation of bemiddeling (overleg) is gericht op een voor beide partijen acceptabele uitkomst; een procedure (strijd) leidt daarentegen tot een uitspraak waarbij òf de ene òf de andere partij in het gelijk wordt gesteld.

In familiezaken gaat het vaak niet alleen om vragen van financiële aard, zoals het vaststellen van alimentatie of het regelen van een boedelverdeling. Er spelen ook emoties mee. En dikwijls zijn er kinderen betrokken bij een echtscheiding of verbreking samenwoning.

Juist vanwege de verwevenheid van financiële vragen met emoties en de belangen van kinderen, ben ik niet alleen advocaat maar ook scheidingsmediator. Omdat oplossingen die in overleg bereikt worden, vaak beter stand houden in de toekomst.”

Vooral in familiezaken gaat het vaak niet alleen om vragen van financiële aard, zoals het vaststellen van alimentatie, maar spelen ook emoties mee. Ook zijn er vaak kinderen betrokken bij een echtscheiding of verbreking samenwoning. Juist vanwege die samenloop van financiële zaken enerzijds en de emoties en de belangen van kinderen anderzijds ben ik niet alleen advocaat maar ook scheidingsmediator. Want mediation of bemiddeling slaagt dan zijn partijen veel meer gemotiveerd om de afspraken ook echt na te komen.

Maar ook als u een geschil heeft met uw werkgever/nemer, buurman, familielid of zakenrelatie biedt een mediator voordelen. Uiteindelijk wilt u immers graag een oplossing van het geschil op zodanige wijze dat u weer vooruit kunt kijken en het verleden achter u kunt laten zonder in wrok om te hoeven kijken. Wilt u dit liever niet via de rechter oplossen? Neem dan contact op met onze advocaat en mediator Marrit Alta.

Geen tweede advocaat nodig

Omdat de belangen van u beiden worden behartigd door één advocaat spaart u de kosten van een tweede advocaat uit.

Sneller tot een oplossing

U blijft met elkaar in gesprek en u zit steeds met elkaar aan tafel. Daardoor ontstaat wederzijds begrip. Dat leidt in de meeste gevallen tot een spoediger uitkomst dan bij een procedure waarbij beide partijen een eigen advocaat hebben.

Wederzijds respect

Wederzijds begrip leidt in de meeste gevallen ook tot respect voor elkaar. Als er derden (bijvoorbeeld kinderen) bij het conflict zijn betrokken is het van wezenlijk belang dat partijen komen tot wederzijds respect voor elkaar. Respect kan niet worden afgedwongen door middel van een procedure, maar kan wel de uitkomst zijn van bemiddeling of mediation.

Neem contact op met Grollé advocaten te Hoogeveen. Ook bij geschillen inzake echtscheiding, omgang, alimentatie, ontslag en strafrecht staan wij voor u klaar. Telefoonnummer 0528-232303 of mail  alta@grolleadvocaten.nl..